FAQs

 

  1. Hoe zorg je dat deze mooie droom niet perverteert en tot een ouderwetse bureaucratie leidt die zich (opnieuw) van de inwoners vervreemdt? Met andere woorden: Hoe houd je het nieuwe stelsel ook echt gemeenschappelijk?

  1. Hoe ga je om met mensen die ongezond leven? Dat wentelen ze af op de gemeenschap. Hoe kan je die aanspreken op hun individuele gedrag. Hoe handhaaf je dat?

  1. Als je 10 miljard kan ophalen door onnodige zorg uit te bannen. Hoe doe je dat? Het systeem barst van de belangen en verkeerde incentives!

  1. Wie heeft er belang bij om voor zorguitgaven en kostenontwikkeling op de rem te staan en wat impliceert dat voor individuele vrijheden van de deelnemers (de inwoners in een regelkring)?

  1. Veel zorg is er omdat het aanbod er is en de aanbieders hun diensten promoten. Hoe ga je om met de overproductie? Hoe ga je die tegen?

  1. Risico dragen vergt ook managen van de risico relaties en dus regels vanuit coöperatie naar de individuele leden. Toch?

  1. Hoe zit het met het gemiddeld start budget per coöperatie. Hoe ga je om met verschillende kosten per regie, is dan niet de ene zorgcoöperatie niet in het nadeel van de ander?

  1. Is populatiebekostiging met risico bij de burger wel mogelijk (moet daar de schaal niet veel groter zijn)?

  1. En wat doen we met de farmaceutische industrie? Ook Farma zou een overheidstaak of zelfs een taak van de zorgcoöperaties kunnen worden?

  1. Fabrikanten medische apparatuur, wat gebeurt daarmee?

  1. Zijn de specialisten vrijgevestigd of in loondienst? Loondienst heeft mogelijk de voorkeur want die kosten kunnen worden gematigd en de aanbod gedreven incentive gaat er dan uit. Toch?

  1. Is er een vrije artsenkeuze in dit model?

  1. Wat is nog de rol van ziektekostenverzekeraars?

  1. Kan je in dit plaatje nog wel spreken van een klant?