Schaalniveau

Bij de vragen die we ons bij Zorg in de Meent stellen, hoort ook de vraag naar het schaalniveau. Wat is de ideale omvang van een Zorg in de Meent gebied?

Er is uiteraard geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de bevolkingsdichtheid, demografie, geografie en gezondheidsproblemen van een specifiek gebied.

Gebieden waar mensen wonen
Allereerst stellen we vast dat we uitgaan van gebieden waar mensen wonen, en die geografisch min of meer afgeperkt kunnen worden. De omgeving waarin wij leven is van grote invloed op ons algehele welzijn: het positieve resultaat van het dagelijks leven wordt gegeven door de ruimtes waarin we leven, die we bezoeken én door de (buiten)ruimtes waarin we ons bewegen. Als alleen al van A naar B gaan (huis, werkplek, openbare ruimtes, enz.) stress oplevert, hoe kunnen we dan verwachten een gezond dagelijks leven te leiden? 

Voor ons welzijn en gezondheid houden we rekening met de afstanden die we dagelijks af moeten leggen, met de voorzieningen in de buurt van waar we wonen en werken, en met het gemak waarmee we ons kunnen verplaatsen tussen de verschillende belangrijke plaatsen in ons dagelijks leven. 

Theorie van de 15 minuten stad
Als we de huidige trends in Europa en de rest van de wereld volgen, zou het antwoord in de theorie van de “15-minuten stad” – kunnen liggen waarbij de essentiële voorzieningen voor het dagelijks leven, voor de gezondheid, voor scholing en voor de ontwikkeling van onze hobby’s en passies op minder dan 15 minuten lopen – of fietsen – liggen van ons huis, met gemakkelijk toegankelijke zones voor voetgangers en fietsers. 

Belangrijk uitgangspunt is dat auto’s wel onderdeel uitmaken van dit gebied, maar zeker niet de schaal of vorm bepalen. De tijdseenheid van een kwartier is dus op basis van afgelegde afstand per voet of fiets:

Bron: CNU

Volgens dit model bestaat de ideale 15-minuten-stad drie verschillende zones. Allereerst de ‘vijf minuten lopen’-zone. In dit gebied vinden zo’n 2.600 bewoners de basisbehoeften, zijn kleine ondernemingen gevestigd en is in ieder geval sprake van een klein centrum. In de ‘vijftien minuten lopen of vijf minuten fietsen’-zone, voor 23.000 bewoners, zitten scholen, winkels, apotheken en parken waar bewoners van meerdere wijken gebruik van maken. De ‘vijftien minuten fietsen’-zone bevat alle andere soorten culturele, maatschappelijke en commerciële voorzieningen, net als de grootste werkgevers van de regio. In deze zone wonen minimaal 350.000 mensen.2

De 1-minuut stad
“De aanleg van fietspaden en herinrichting van parkeerplaatsen zorgt er niet voor dat de segregatie verdwijnt. Hoe goed deze maatregelen ook voor het milieu kunnen zijn, ze kunnen ook de gentrificatie versterken.” Als alternatieve benadering presenteert Vinnova, een Zweedse overheidsinstelling gericht op innovatie, daarom de 1-minuut-stad. Deze begint direct na de voordeur, waardoor bewoners zelf kunnen bepalen wat er in hun eigen straat moet veranderen. 

Voor Zorg in de Meent willen we de bruikbaarheid van dit model verder verkennen.

[2] Melbourne en Parijs zijn voorbeelden van steden waar deze theorie al toegepast is. Hoe is daar het onderwerp gezondheid in vormgegeven? En ook de combinatie met type zorgvragen uit het gebied. Veel ouderen die op 5 min lopen van de voorzieningen af wonen. Vraag staat nog open.