Taal van samenwerking

In de commons spreken we ‘gewone mensentaal’, doen we dingen voor elkaar, niet voor geld, en niet uit verplichting of macht. Nee, we doen dingen voor elkaar omdat we betrokken zijn op de ander, voor de aandacht en liefde die we elkaar geven en met elkaar genereren.

In de commons doen we dingen, soms zakelijk (zoals energie opwekken), soms (en meestal vaker) informeel zoals samen koken of rijden als wijk-taxichauffeur en onnoemelijk veel andere activiteiten. Het kan voorkomen dat commons-organisaties groter en ‘dikker’ worden. Omdat ze meer taken op zich nemen. Sowieso is er vaak een behoefte om de dingen die we samen doen vast te leggen; zo doen we dit hier. Zodat nieuwkomers zich ergens toe kunnen verhouden. In de volkstuinen is het reglement na jaren ontwikkeling soms wel 50 pagina’s dik.

Ervaringen en tips
Als je als commons ‘dikker’ wordt, dan kan er afstand ontstaan, tussen de actievelingen en de anderen. Voor je het weet gaat de commons-organisatie “overheidje” spelen. Om dit te voorkomen en om in de commons zelf alles zo vloeiend en normaal mogelijk te houden hebben we wat ervaringen en tips opgeschreven van een aantal gebieden die met Zorg in de Meent aan de slag zijn:

  • Inwoners nodigen andere inwoners uit.
  • Aansluiten in de taal. Al is het maar met twee woorden Arabisch of een andere taal die men spreekt. Dat geeft een signaal: je bent welkom.
  • Niet alleen digitaal communiceren. Mond tot mond, papier, uitdelen via de bakker of de sportschool.
  • Op alle vlakken gelijkwaardig. Multideskundigheid. Iedereen is deskundige door de eigen ervaringen.
  • Geld. We doen dit niet voor het geld. Dus wees spaarzaam in het inhuren van derden. En als je dat doet, reken dan het commons tarief (60 euro per uur) en zoek iemand bij voorkeur uit de wijk. Als de overheid je medewerking vraagt, dan zijn dat vaak ambtenaren of consultants. Zij worden betaald. Dan is het rechtvaardig ook de inwoners te betalen.
  • Opvolging als je spreekt en besluiten neemt. Vaak ontbreekt de opvolging. “Er wordt niks gedaan met de uitkomsten en opbrengsten van een bijeenkomst.” Dan neem je iedereen serieus in de moeite die er tijd en moeite in steekt.

Als je deze “gewone mensen”-normen in de eigen commons hoog houdt, kan je ze ook inzetten als je met systeempartijen spreekt.