Als je start in een gebied merk je: elk gebied is anders

Er zijn steeds verschillende motieven om te starten met Zorg in de Meent in de eigen omgeving. Wie loopt warm voor het idee om zorg en gezondheid in eigen hand te nemen en waarom? Wie is niet tevreden met hoe zorg nu georganiseerd is, en waar ligt het accent?

Wat kunnen de verschillen zijn:

  1. Het type stakeholders die het initiatief neemt: zorginstelling, bewoners, ondernemer.
  2. Een lange aanloop en geschiedenis of een gebied waar men net is begonnen.
  3. Een gebied is een voorloper/pionier of wil liever leren van andere gebieden.
  4. Omvang van het gebied: regionaal niveau, lokaal niveau.

Vanuit die eigenheid werken gebieden op hun eigen manier aan het verbeteren van gezondheid en zorg. Voorbeelden:

  • Starten vanuit het systeem/een zorginstelling: eerst bouwen aan alliantie en dan brug slaan naar bewoners.
  • Starten vanuit ondernemerschap: eerst een goede businesscase maken, en ondernemers in de wijk vervolgens steunen zodat ze met bewoners invloed krijgen en zorgorganisaties/overheden (het systeem) uitnodigen.
  • Starten vanuit de bewoners: bouwen aan sterke bewonersgroepen met heldere visie, en vandaaruit uitnodigen van systeempartijen.

Met andere woorden; op basis van de uitgangspositief start je per gebied anders met Zorg in de Meent, en kies je je eigen aanvliegroute en leg je je eigen accenten.

Bewustzijn van de verschillen, kan je helpen om je eigen keuze te onderbouwen, je koers vast te houden of zo nodig van koers te veranderen.